Nederlandse handleiding AJAX DoorProtect | NL gebruiksaanwijzing.

Nederlandse handleiding AJAX DoorProtect

Op deze pagina vind je de Nederlandse handleiding

AJAX DoorProtect

Maar wist je dat wij het AJAX alarmsysteem ook verkopen?

Bestel eenvoudig in onze webshop, en wij bezorgen gratis in geheel Europa.

Nederlanders betalen eenvoudig met iDeal.

Verzendklaar binnen 1 uur, thuisbezorgd in Nederland / België in ongeveer 24 uur, op werkdagen.

Volg de stappen in deze Nederlandse handleiding en installeer de AJAX DoorProtect zelf.

Nederlandse handleiding AJAX DoorProtect

DoorProtect is een draadloze deur- en raamopeningsmelder die ontworpen is voor gebruik binnenshuis. Het kan tot 7 jaar werken vanaf een voorgeïnstalleerde batterij en is voorzien van een verzegeld contactrelais dat meer dan een miljoen openingen verwerkt. Het heeft een aansluiting voor het aansluiten van een externe detector.


Het gesloten contactmagneetrelais is een apparaat dat een continue stroomkring vormt onder invloed van een constante magneet. Het bestaat uit ferromagnetische contactpunten die in een bol zijn geplaatst.


DoorProtect werkt binnen het Ajax-beveiligingssysteem, door de aansluiting via het beveiligde Jeweller-protocol op de hub. Communicatiebereik - tot 1.200 m, zonder obstakels. Bovendien kan de melder dankzij de uartBridge- of ocBridge Plus-integratiemodule als onderdeel van externe beveiligingscentrales worden gebruikt.


De detector is ingesteld via een mobiele applicatie voor iOS en Android-smartphones. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van alle gebeurtenissen door middel van pushmeldingen, SMS-berichten en oproepen (indien geactiveerd).


Het Ajax-beveiligingssysteem is zelfvoorzienend, maar de gebruiker kan het aansluiten op het centrale meldkamer van een particuliere beveiligingsonderneming.

Functionele elementen

Nederlandse handleiding AJAX DoorProtect

1. DoorProtect

2. Grote magneet

3. Kleine magneet

4. Lichtindicator

5. SmartBracket bevestigingspaneel (geperforeerd deel is nodig om de sabotage te activeren in geval van een poging om de detector van het oppervlak af te rukken. Niet uitbarsten!)

6. Aansluitdoos voor externe detector

7. QR code

8. Apparaatschakelaar

9. Knop voor sabotage

Bedieningsprincipe van DoorProtect

DoorProtect bestaat uit twee delen: de detector met een gesloten contactrelais en een constante magneet. De melder is bevestigd aan een frame en de magneet - aan een bewegende zijkant of schuivend deel. Als het verzegelde contactrelais zich binnen het dekkingsgebied van het magneetveld bevindt, sluit het de kring - de melder is gesloten. De opening van de deur zorgt voor een afstand tussen de magneet en het gesloten relais, wat resulteert in de opening van de kring, en de detector registreert het openen van de kring.


Een kleine magneet werkt op een afstand van 1 cm, en de grote - tot 2 cm


Na de deuropening stuurt de DoorProtect melder die in de inbraakdetectiemodus is ingesteld, onmiddellijk een alarmsignaal naar de Ajax Hub, activeert de op de Hub aangesloten sirenes en meldt dit aan de gebruiker en de particuliere bewakingsdienst.

De detector op het AJAX-beveiligingssysteem aansluiten

De detector aansluiten op de Hub

Voor het begin van de verbinding:

1. Installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone volgens de aanbevelingen in de Hub instructies. Maak een account aan, voeg de Hub toe aan de applicatie en maak ten minste één kamer aan.

2. Ga naar de Ajax applicatie.

3. Schakel de Hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en/of GSM-netwerk).

4. Zorg ervoor dat de Hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status ervan te controleren in de mobiele toepassing.


Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat aan de Hub toevoegen.


Hoe sluit je de detector aan op de Hub:

1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de AJAX-toepassing.

2. Geef het apparaat een naam, scannen/schrijf handmatig de QR-code (op de behuizing en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.

Nederlandse handleiding AJAX DoorProtect

3. Selecteer Toevoegen - het aftellen begint.

4. Schakel het apparaat in.

Nederlandse handleiding AJAX DoorProtect

Om de detectie en koppeling te kunnen uitvoeren, moet de detector zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de Hub bevinden (op een enkel beschermd object).


Bij het inschakelen van het apparaat wordt het verzoek om verbinding met de Hub voor korte tijd verzonden.


Als de verbinding met de Ajax Hub is mislukt, schakelt u de melder gedurende 5 seconden uit en herhaalt u de poging.


De op de hub aangesloten melder verschijnt in de lijst met apparaten van de hub in de toepassing. De update van de melderstatussen in de lijst is afhankelijk van de in de Hub instellingen ingestelde zoektijd van het apparaat, met de standaardwaarde - 36 seconden.

Waarden in de AJAX App

Nederlandse handleiding AJAX DoorProtect

Nederlandse handleiding AJAX DoorProtect

Temperatuur: Temperatuur van de detector. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk aan.

Signaalsterkte: Signaalsterkte tussen de hub en de detector

Batterijlading: Batterijniveau van de detector, weergegeven in stappen van 25%.

Deksel: De sabotagemodus van de detector, die reageert op het losraken of beschadigen van het lichaam.

Vertraging bij het binnenkomen, sec: Vertragingstijd bij het binnenkomen van het toestel

Vertraging bij het vertrek, sec: Vertragingstijd bij het verlaten, sec: Vertragingstijd bij het verlaten van de camping.

Aansluiting: Verbindingsstatus tussen de hub en de melder

Primaire Detector: Primaire detectorstatus

Secundaire detector: Status van de externe melder aangesloten op DoorProtect

Altijd actief: Indien actief, staat de bewegingsmelder altijd in de ingeschakelde modus.

Firmware: Firmwareversie van de detector

Apparaat-ID: Apparaatidentificatie

Instellingen

AJAX DoorProtect handleiding instellingen

AJAX DoorProtect handleiding instellingen

Eerste veld: De naam van de detector, kan worden bewerkt.

Kamer: Selectie van de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen

Primaire Detector: Indien actief, reageert de DoorProtect primaire melder op openen/sluiten.

Extern contact ingeschakeld: Indien actief, registreert de melder externe melderalarmen.

Altijd actief: Indien actief, registreert de melder altijd de beweging.

Vertraging bij het binnenkomen, sec: Vertragingstijd selecteren bij het invoeren van de tijd

Vertraging bij het vertrek, sec: Vertragingstijd bij het verlaten selecteren

Vertragingen in de nachtmodus: Vertraging ingeschakeld bij gebruik van de nachtmodus

Inbedrijfstelling in nachtmodus: Indien actief, schakelt de detector bij gebruik van de nachtmodus over naar de ingeschakelde modus.

Alarm met een sirene als er beweging wordt gedetecteerd: Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd wanneer de beweging gedetecteerd wordt.

Signaalsterktetest: Schakelt de detector over naar de signaalsterktetestmodus.

Detectiezonetest: Schakelt de detector over naar de detectiezone test.

Dempingstest: Schakelt de melder in de signaalvervagingstestmodus (beschikbaar in melders met firmwareversie 3.50 en later).

Gebruikershandleiding: Opent de gebruikershandleiding van de detector

Apparaat loskoppelen: Ontkoppelt de melder van de hub en verwijdert de instellingen van de melder.

Aanduiding van de werking van de detector

De detector inschakelen: Brandt ongeveer een seconde groen.    

Aansluiting van de detector op de Hub: Brandt enkele seconden onafgebroken gedurende enkele seconden.    

Alarm / sabotage activering: Brandt ongeveer een seconde lang groen (opmerking: het alarm wordt één keer per 5 seconden verzonden).

De batterij moet worden vervangen: Tijdens het alarm brandt het langzaam groen en gaat het langzaam uit (let op: Vervanging van de batterij van de detector wordt beschreven in de paragraaf Vervanging van de batterij).

Testen van de detector

Het AJAX-beveiligingssysteem maakt het mogelijk tests uit te voeren om de functionaliteit van aangesloten apparaten te controleren.


De tests starten niet direct, maar binnen 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd is afhankelijk van de instellingen van de scanperiode van de detector (de paragraaf over “Jeweller" instellingen in de Hub instellingen).


Signaalsterkte test

Detectiezone test

Verzwakking test

Installatie van het apparaat

Keuze van de locatie van de detector

De locatie van de DoorProtect melder bepaalt de afstand tot de hub en de aanwezigheid van eventuele obstakels tussen de apparaten die de draadloze signaaloverdracht belemmeren: muren, ingestoken vloeren, grote objecten die zich in de ruimte bevinden.


Controleer het signaalniveau op de plaats van installatie.


Als het signaalniveau één segment is, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Verplaats het apparaat minimaal - zelfs een verschuiving van 20 cm kan de kwaliteit van de ontvangst aanzienlijk verbeteren.


Als het apparaat na de verhuizing nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een radiosignaalverlenger ReX.


De melder bevindt zich binnen of buiten de deuropening (raamkozijn).


Bij de installatie van de melder in de loodrechte vlakken (in de kast/het kozijn), gebruikt u de kleine magneet uit de set. De afstand tussen de magneet en de melder mag niet meer dan 1 cm bedragen.


Voor het plaatsen van de onderdelen van DoorProtect in hetzelfde vlak, gebruik de grote magneet. De bedieningsdrempel - 2 cm.


De magneet wordt bevestigd aan het bewegende deel van de deur (raam) rechts van de melder. Indien nodig kan de melder worden gekanteld of horizontaal worden geplaatst.

AJAX DoorProtect handleiding magneet bevestiging

Installatie van de detector

Voordat u de melder installeert, moet u zich ervan overtuigen dat u de optimale plaats heeft gekozen en dat deze in overeenstemming is met de richtlijnen in deze handleiding!

AJAX DoorProtect installatie handleiding montage

1. Bevestig de SmartBracket bevestigingspanelen van de detector en de magneet met behulp van meegeleverde schroeven. Als u andere bevestigingsmaterialen gebruikt, zorg er dan voor dat deze het paneel niet beschadigen of vervormen.


De dubbelzijdige kleefband mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van de detector en de magneet. De tape zal na verloop van tijd drooglopen, wat kan leiden tot het vallen van DoorProtect en de bediening van het beveiligingssysteem. Bovendien kan het apparaat bij een klap uitvallen.


2. Plaats de detector op het bevestigingspaneel. Zodra de melder in de SmartBracket is bevestigd, zal deze knipperen met een LED - dit is een signaal dat de sabotage op de melder gesloten is.


Als de lichtindicator van de detector niet wordt geactiveerd na installatie in de SmartBracket, controleer dan de status van de sabotage in de Ajax Security System-toepassing en vervolgens de bevestigingsspanning van het paneel.


Als de melder van het oppervlak wordt afgerukt of van het bevestigingspaneel wordt verwijderd, ontvangt u de melding.


3. Plaats de magneet op het bevestigingspaneel.


Installeer de detector niet:

  1. 1. buiten het terrein (buiten)
  2. 2. in de buurt van metalen voorwerpen of spiegels die verzwakking en afscherming van het signaal veroorzaken
  3. 3. binnen elke ruimte waar de temperatuur en de vochtigheidsgraad buiten de toegestane grenzen liggen
  4. 4. op minder dan 1 meter van de Hub.

Een draaddetector aansluiten

Een draadmelder met een NC-contact kan op de DoorProtect worden aangesloten met behulp van een aan de buitenkant gemonteerde connector.

AJAX DoorProtect handleiding draaddetector aansluiten

Wij raden aan om de draaddetector op een afstand van maximaal 1 meter te installeren - het vergroten van de draadlengte verhoogt het risico op schade en vermindert de kwaliteit van de communicatie tussen de detectoren.


Om de draad uit de behuizing van de detector te leiden, breekt u de stekker uit:

AJAX DoorProtect handleiding draaddetector stekker uitbreken

Als de externe melder wordt geactiveerd, ontvangt u de melding.

Onderhoud van de detector

Controleer regelmatig de werking van de DoorProtect melder.


Reinig de behuizing van de melder van stof, spinnenwebben en andere vervuilingen zoals deze zich voordoen. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.


Gebruik voor het reinigen van de detector geen stoffen die alcohol, aceton, benzine en andere actieve oplosmiddelen bevatten.


De levensduur van de detector van de batterij is afhankelijk van de kwaliteit van de batterij, de bedieningsfrequentie van de detector en de onderzoeksinterval van de melders door de hub.


Als de deur 10 keer per dag opengaat en de interval voor het opvragen van de melder is ingesteld op 60 seconden, dan zal DoorProtect 7 jaar vanaf de voorgeïnstalleerde batterij werken. De levensduur van het apparaat wordt gereduceerd tot 2 jaar door de onderzoeksinterval in te stellen op 12 seconden.


Als de batterij van de detector ontladen is, ontvangt de gebruiker een melding en de LED zal soepel oplichten en doven als de detector of sabotage wordt geactiveerd.

Hoe de batterijen in de DoorProtect te verwisselen

Om de batterij te vervangen:

1. Demonteer de detector van het SmartBracket bevestigingspaneel.

2. Schakel de DoorProtect uit.

AJAX DoorProtect handleiding batterij vervangen

3. Maak de beugel los en verwijder het frontpaneel van de detector.

AJAX DoorProtect handleiding Verwijder het frontpaneel.

4. Vervang de batterij voor een nieuwe van het type CR123A, met inachtneming van de polariteit.

Installeer nooit gebruikte of beschadigde batterijen.


5. Bevestig het achterpaneel van de detector opnieuw.

6. Schakel het apparaat in en controleer de batterijstatus met behulp van de app.

De batterijstatus wordt niet onmiddellijk bijgewerkt, maar tijdens de volgende peiling van de apparaten (standaard om de 36 seconden).

Volledige set

1. DoorProtect

2. SmartBracket montagepaneel

3. Batterij CR123A (voorgeïnstalleerd)

4. Grote magneet

5. Kleine magneet

6. Buitenzijde gemonteerde klemmenstrookklem

7. Montageset

8. Snelle startgids

Technische specificaties

Sensor: Verzegeld contact reed-relais

Drempel voor de activering van de detector: 1 cm (kleine magneet, 2 cm grote magneet)

Bescherming tegen manipulatie: Ja

Contactdoos voor het aansluiten van draaddetectoren: Ja, NC

Frequentieband: 868,0 - 868,6 MHz of 868,7 - 869,2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied.

Compatibiliteit: Werkt met hub, Hub Plus, Hub 2, ReX

Maximaal RF-uitgangsvermogen: Tot 20 mW

Modulatie: GFSK

Radiosignaalbereik: Tot 1.200 m (geen obstakels aanwezig)

Stroomvoorziening: 1 batterij CR123A, 3 V

Levensduur van de batterij: Tot 7 jaar

Bedrijfstemperatuurbereik: Van -10°С tot +40°С.

Bedrijfsvochtigheid: Tot 75% van de luchtvochtigheid

Afmetingen: Ø 20х 90 mm

Gewicht: 29 gram

Certificering: Beveiligingsklasse 2, milieuklasse I in overeenstemming met de eisen van EN 50131-1, EN 50131-2-6 en EN 50131-5-3.

Bestel de AJAX DoorProtect in onze webshop

Best Alarm System - Webshop AJAX alarm systeem

Neem een kijkje op onze informatiepagina over de DoorProtect of bestel de DoorProtect via onze webshop. (Webshop opent in een nieuw tabblad)

Wilt u alle Nederlandse handleidingen lezen die we voor u hebben gemaakt?

Links

AJAX Producten

Uit voorraad leverbaar.

Index

Alle AJAX pagina's

Vragen

Stel hier je vraag

Direct bestellen

Verzending in 24 uur

arrow_drop_up arrow_drop_down