Nederlandse handleiding AJAX HomeSiren | NL gebruiksaanwijzing.
Deze pagina is verouderd. Kijk voor de nieuwste informatie op een van onderstaande websites.

Shop online / Laten installeren

Hikvision AX PRO

Webshop

Online kopen, zelf installeren
Alarmsysteem installatie Spanje

Laten installeren

Het systeem door ons laten installeren in Spanje

Nederlandse handleiding AJAX HomeSiren

Volg de stappen in deze Nederlandse handleiding en installeer de AJAX HomeSiren zelf.

De AJAX HomeSiren is een draadloze homesirene met een geluidssterkte tot 105 dB. Hij kan snel worden geïnstalleerd en opgesteld, is voorzien van een LED (plus maakt het mogelijk om een externe LED aan te sluiten) en kan tot 5 jaar op een batterij werken.


HomeSiren werkt binnen het AJAX-beveiligingssysteem, door via het beveiligde Jeweller-protocol aan te sluiten op de Hub. Het communicatiebereik is tot 2.000 meter als er geen obstakels zijn.


De sirene wordt ingesteld via een mobiele applicatie voor iOS en Android-smartphones. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van alle gebeurtenissen door middel van pushmeldingen, SMS-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

Functionele elementen

AJAX HomeSiren handleiding functionele elementen

1. Lichtindicator

2. Sirene bedekt met een stof

3. SmartBracket bevestigingspaneel (geperforeerd deel is nodig om de sirene te bedienen in geval van een poging om de sirene van het oppervlak af te slaan).

4. QR-code

5. Knop voor sabotage

6. Aansluiting voor het aansluiten van een externe lichtindicator

7. Aan/uit-knop

Bedieningsprincipe van HomeSiren

De sirene verbetert de efficiëntie van het beveiligingssysteem aanzienlijk, omdat het de meest effectieve manier is om te reageren op het binnendringen in een ruimte. Met een hoge waarschijnlijkheid zal het alarmsignaal van de sirene voldoende zijn om de indringers af te schrikken.


Het apparaat is uitgerust met een luide sirene - het geluid van de sirene is van ver te horen. Bij een correcte installatie is het moeilijk om de geactiveerde sirene te demonteren en te deactiveren: de behuizing is stevig, de stroomtoevoer is autonoom en de aan/uit-knop wordt geblokkeerd wanneer het beveiligingssysteem in de bewakingsmodus is gezet.

Aansluiting van de Sirene op het AJAX-beveiligingssysteem

De HomeSiren aansluiten op de Hub

Voor het begin van de verbinding:

1. Installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone volgens de aanbevelingen in de Hub instructies. Maak een account aan, voeg de Hub toe aan de applicatie en maak ten minste één kamer aan.

2. Ga naar de Ajax applicatie.

3. Schakel de Hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en/of GSM-netwerk).

4. Zorg ervoor dat de Hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status ervan te controleren in de mobiele toepassing.


Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat aan de Hub toevoegen.


Hoe sluit je de HomeSiren aan op de Hub:

1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de AJAX-toepassing.

2. Geef het apparaat een naam, scannen/schrijf handmatig de QR-code (op de behuizing en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.

AJAX HomeSiren handleiding QR code scannen

3. Selecteer Toevoegen - het aftellen begint.

4. Schakel het apparaat in.

AJAX HomeSiren handleiding apparaat inschakelen

Voor de detectie en interfacing moet de sirene zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (op een enkel beschermd object). Als het apparaat al aan een andere hub was toegewezen, schakelt u HomeSiren uit en voert u vervolgens de standaardprocedure voor het toevoegen van de sirene uit.


Bij het inschakelen van het apparaat wordt het verzoek om verbinding met de hub voor een korte tijd verzonden.


Als de verbinding met de AJAX-hub mislukt, schakelt de sirene na 6 seconden uit. U kunt de verbindingspoging dan herhalen. Om de verbinding opnieuw te proberen, hoeft u het apparaat niet uit te schakelen.


De sirene die is aangesloten op de hub verschijnt in de lijst met apparaten van de hub in de toepassing. Het bijwerken van de sirenestatus in de lijst is afhankelijk van de tijd die is ingesteld in de hubinstellingen, met de standaardwaarde - 36 seconden.

Waarden in de AJAX App

AJAX HomeSiren handleiding waarden in de Applicatie

AJAX HomeSiren handleiding waarden in de Applicatie

Temperatuur: Temperatuur van het apparaat. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk aan.

Signaalsterkte: Signaalsterkte tussen de Hub en de sirene

Aansluiting: Verbindingsstatus tussen de Hub en de sirene

Batterijlading: Batterijniveau van het apparaat

Deksel: De sabotagemodus van het apparaat, die reageert op het losraken van of schade aan het lichaam.

Alarm Volume: Volumeniveau in het geval van een alarm

Alarmtijd: Duur van het alarmgeluid

Inschakel indicatie:

Indien actief, knippert de sirene LED om de 3 seconden wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld.

Pieptoon bij het inschakelen/uitschakelen:

Indien actief, waarschuwt de sirene voor het in- en uitschakelen van de bewaking door de LED en een kort geluidssignaal.

Piep op vertraging:

Indien geactiveerd, zal de sirene een pieptoon laten horen (beschikbaar in apparaten met firmware versie 3.50 en later).

Firmware: Firmwareversie van de detector

Instellingen

AJAX HomeSiren handleiding instellingen applicatie

AJAX HomeSiren handleiding instellingen applicatie

Eerste veld: De naam van de detector, kan worden bewerkt.

Kamer: Selectie van de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen

Alarm Volume: Volumeniveau in geval van alarm: Heel luidruchtig, luidruchtig, stil

Alarm Duur: De instelling bepaalt hoe lang de sirene afgaat als het alarm geactiveerd is (van 3 tot 180 seconden per activering).

Inschakel indicatie: Indien actief, knippert de sirene LED om de 3 seconden wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld.

Pieptoon bij het inschakelen/uitschakelen:

Indien actief, waarschuwt de sirene voor het in- en uitschakelen van de bewaking door de LED en een kort geluidssignaal.

Piep bij vertraging: Indien actief, zal de sirene een pieptoon laten horen (beschikbaar in apparaten met firmware versie 3.50 en later).

Volumetest: Een volumetest van de sirene starten

Signaalsterktetest: Schakelt de detector over naar de signaalsterktetestmodus.

Detectiezonetest: Schakelt de detector over naar de detectiezone test.

Dempingstest: Schakelt de melder in de signaalvervagingstestmodus (beschikbaar in melders met firmwareversie 3.50 en later).

Gebruikershandleiding: Opent de gebruikershandleiding van de detector

Apparaat loskoppelen: Ontkoppelt de melder van de hub en verwijdert de instellingen van de melder.

Sirene-aanduiding

Alarm: Geeft een akoestisch signaal (de duur is afhankelijk van de instellingen) en alle LED-signalering stopt.

Het apparaat inschakelen: LED brandt eenmaal

Het apparaat uitschakelen: LED gaat 1 seconde branden en knippert dan drie keer.

Registratie is mislukt: LED brandt en gaat uit, daarna schakelt de sirene uit.

Beveiligingssysteem inschakelen (indien de indicatie is geactiveerd):

Knippert eenmaal met een LED en zendt een kort geluidssignaal uit.

Beveiligingssysteem uitschakelen (als de indicatie is geactiveerd):

Knippert twee keer met een LED en zendt twee korte geluidssignalen uit.

Ingeschakelde weergave (indien de indicatie is geactiveerd): LED brandt kortstondig om de 3 seconden.

Batterij bijna leeg: LED licht soepel op en gaat uit wanneer het systeem is ingeschakeld of uitgeschakeld (als de indicatie is geactiveerd), de sabotage wordt geactiveerd of een alarm wordt gegeven.

Testen van de Sirene

Het AJAX-beveiligingssysteem maakt het mogelijk tests uit te voeren om de functionaliteit van aangesloten apparaten te controleren.


De tests starten niet direct, maar binnen 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd is afhankelijk van de instellingen van de scanperiode van de detector (de paragraaf over “Jeweller" instellingen in de Hub instellingen).


Signaalsterkte test

Detectiezone test

Verzwakking test

Locatie van de HomeSiren

De locatie van de HomeSiren bepaalt de afstand tot de Hub en de aanwezigheid van eventuele obstakels tussen de apparaten, die de overdracht van het radiosignaal en het geluid belemmeren: muren, ingestoken vloeren, grote objecten die zich in de ruimte bevinden.


Het communicatiebereik bedraagt tot 2000 meter als er geen obstakels zijn. Houd hier rekening mee bij het kiezen van een montageplaats voor de HomeSiren.


Als het signaalniveau in één antenne streepje is, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Verplaats het apparaat minimaal - zelfs een verschuiving van 20 cm kan de kwaliteit van de ontvangst aanzienlijk verbeteren.


Als het apparaat na de verhuizing nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een draadloze signaal verlenger AJAX ReX.


Aanbevolen installatiehoogte - 2,5 meter en meer. Dit bemoeilijkt de toegang tot het apparaat voor indringers in geval van inbraak.

Installatie van de HomeSiren

Voordat u de melder installeert, moet u zich ervan overtuigen dat u de optimale plaats heeft gekozen en dat deze in overeenstemming is met de richtlijnen in deze handleiding!

AJAX HomeSiren installatie handleiding montage

1. Bevestig de SmartBracket bevestigingspanelen van de detector en de magneet met behulp van meegeleverde schroeven. Als u andere bevestigingsmaterialen gebruikt, zorg er dan voor dat deze het paneel niet beschadigen of vervormen.


2. Plaats de sirene op het SmartBracketpaneel en draai de sirene met de klok mee. Bij de installatie op het bevestigingspaneel zal de sabotage schakelaar worden omgeschakeld en zal de sirene knipperen met een LED.


Als de lichtindicator van de sirene na installatie in de SmartBracket niet wordt geactiveerd, controleer dan de sabotagemodus in de AJAX-beveiligingstoepassing en controleer vervolgens de verbinding van het apparaat op het paneel.

In geval van een poging om de sirene te demonteren, ontvangt u een melding.

Installeer de HomeSiren niet:

  1. buiten het terrein (buiten)
  2. op plaatsen waar het geluidssignaal wordt gedempt (binnenin het meubilair, achter dikke gordijnen, enz.)
  3. in de buurt van metalen voorwerpen of spiegels die verzwakking en afscherming van het signaal veroorzaken
  4. binnen elke ruimte waar de temperatuur en de vochtigheidsgraad buiten de toegestane grenzen liggen
  5. op minder dan 1 m van de hub.

Sirene onderhoud

Controleer regelmatig de operationele capaciteit van de HomeSiren.

Maak de sirene schoon van stof, spinnenwebben en andere verontreinigingen zoals deze zich voordoen. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.


Gebruik voor het reinigen van de sirene geen stoffen die alcohol, aceton, benzine en andere actieve oplosmiddelen bevatten.

De in de sirene geplaatste batterijen zorgen voor een autonome werking van maximaal 5 jaar (met een frequentie van 1 minuut bij de hub) of minstens 6 uur van het sirene-geluid. Als de batterij ontladen is, zal het beveiligingssysteem de betreffende meldingen versturen en de LED zal vanzelf oplichten en gaat uit als de ingeschakelde modus geactiveerd is.

Hoe de batterijen in de HomeSiren te vervangen

Om de batterij te vervangen:

1. Demonteer de HomeSiren van het SmartBracket bevestigingspaneel.

2. Schakel het apparaat uit.

3. Draai de zelftappende schroeven los.

4. Verwijder het achterpaneel.

AJAX HomeSiren handleiding batterijen vervangen

5. Vervang de batterij voor nieuwe onderdelen van het type CR123A, met inachtneming van de polariteit.

6. Bevestig het achterpaneel van de melder weer en draai de schroeven aan.

7. Schakel het apparaat in en controleer de batterijstatus met behulp van de app.


Plaats nooit gebruikte of beschadigde batterijen.

De batterijstatus wordt niet onmiddellijk bijgewerkt, maar tijdens de volgende peiling van de apparaten (standaard om de 36 seconden). 

Volledige set

1. HomeSiren

2. SmartBracket montagepaneel

3. Batterij CR123A (voorgeïnstalleerd) - 2 st.

4. LED-aansluitklem

5. Installatie Kit

6. Snelle startgids

Technische specificaties

Alarmmeldingen: Akoestisch en LED

Geluidsmeldingsvolume: 81 - 105 dB op een afstand van 1 m (instelbaar)

Sirene frequentie: 3,4 ± 0,5 kHz

Bescherming tegen manipulatie: Ja

Frequentieband: 868,0 - 868,6 MHz of 868,7 - 869,2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied.

Compatible met: Werkt alleen met Hub, Hub Plus, Hub 2 en ReX.

Maximaal RF-uitgangsvermogen: Tot 25 mW

Modulatie van het radiosignaal: GFSK

Radiosignaalbereik: Tot 2.000 m (geen obstakels aanwezig)

Batterijvoeding: 2х CR123A, 3 V, 3 V

Levensduur van de batterij: Tot 5 jaar

Aansluiting voor aansluiting van een externe lichtindicator: Ja (voeding 3 V, 10 mA)

Veiligheidslevel behuizing: IP50

Bedrijfstemperatuurbereik: Van -10°С tot 40°С.

Bedrijfsvochtigheid: Tot 75% van de luchtvochtigheid

Totale afmetingen: 75х 76 x 27 mm

Gewicht: 97 gram

Wilt u alle Nederlandse handleidingen lezen die we voor u hebben gemaakt?

Shop online / Laten installeren

Hikvision AX PRO

Webshop

Online kopen, zelf installeren
Alarmsysteem installatie Spanje

Laten installeren

Het systeem door ons laten installeren in Spanje