Nederlandse handleiding AJAX KeyPad | NL handleiding
Deze pagina is verouderd. Kijk voor de nieuwste informatie op een van onderstaande websites.

Shop online / Laten installeren

Hikvision AX PRO

Webshop

Online kopen, zelf installeren
Alarmsysteem installatie Spanje

Laten installeren

Het systeem door ons laten installeren in Spanje

Nederlandse handleiding AJAX KeyPad

Volg de stappen in deze Nederlandse handleiding voor het gebruik van de AJAX KeyPad

Het AJAX KeyPad is een draadloos toetsenbord dat het AJAX Alarmsysteem bedient. Met de KeyPad kan het Alarmsysteem worden in -en uitgeschakeld worden. Ook informeert de KeyPad over de systeemstatus, is het apparaat beschermd tegen het invoeren van foutieve codes en ondersteunt het "stil alarm" als de code met geweld wordt ingevoerd.

De KeyPad werkt alleen met het AJAX Alarmsysteem via het beveiligde Jeweller-protocol met de Hub.
Het Communicatiebereik is tot 1.700 meter zonder obstakels.


Het AJAX KeyPad kan alleen worden aangesloten op AJAX Hubs.


De KeyPad wordt ingesteld via de mobiele  AJAX applicatie voor iOS en Android-smartphones.

Functionele elementen KeyPad

Nederlandse handleiding AJAX KeyPad

1. Indicator voor de geactiveerde modus

2. Indicator voor de niet-geactiveerde modus

3. Indicator nachtmodus

4. Storingsindicator

5. Aanraaktoetsen 1 t/m 9

6. Knop om reeds ingetoetste getallen te deleten.

7. Functietoets

8. Knop voor inschakelen alarm

9. Knop voor uitschakelen alarm

10. Knop voor de nachtmodus

11. Sabotageknop

12. Aan/uit-knop

13. QR-code


Om het SmartBracketpaneel te verwijderen, schuift u het paneel naar beneden.

(geperforeerd deel is nodig om de sabotage te activeren in geval van een poging om de detector van het oppervlak af te trekken).

Het gebruik van de KeyPad

De AJAX KeyPad is een toetsenpaneel dat het beveiligingssysteem bedient.


De KeyPad maakt het mogelijk om het systeem in of uit te schakelen met een digitale code of door het indrukken van een knop, de nachtmodus in te schakelen of een kamer uit te schakelen. De KeyPad is voorzien van lichtindicatoren die de status van het alarmsysteem, eventuele problemen met de melders of een onderbreking van de communicatie met de Hub aangeven. De toetsen worden gemarkeerd, wanneer het apparaat wordt geactiveerd door middel van aanraking en de code kan worden ingevoerd zonder externe verlichting. De levensduur van de vooraf geïnstalleerde batterijen is tot 2 jaar.

Aanduiding van de werking van de KeyPad

Wanneer de KeyPad aanstaat, brandt de LED die overeenkomt met de modus van het alarmsysteem.

Indicatoren geven de actuele status van het systeem weer: in de geactiveerde modus / de gedeactiveerde modus / de nachtmodus.

De informatie is actueel, ook als de status door een ander regelapparaat is gewijzigd bijvoorbeeld door de App of SpaceControl. De status wordt bijgewerkt als het apparaat wordt aangeraakt.


LED knippert (Х):

Indicator meldt een storing in het AJAX Alarmsysteem en licht op als het toetsenbord geen verbinding kan maken met de Hub. Je kunt de aard van de storing controleren in de AJAX App.

Een druk op een aanraakgevoelige knop:

Kort geluidssignaal

Het systeem is ingeschakeld:

Kort geluidssignaal, LED brandt: Normale stand / Nachtstand

Het systeem is uitgeschakeld:

Twee korte geluidssignalen, LED brandt

De onjuiste code is ingevoerd:

Lang geluidssignaal, de markering van het digitale blok knippert 3 keer tijdens het geluidssignaal.

De Hub weigert het alarmsysteem in te schakelen (er is bijvoorbeeld een venster geopend):

Lang geluidssignaal, de huidige statusindicator knippert 3 keer tijdens het signaalgeluid.

Er wordt een probleem gedetecteerd bij het inschakelen van het alarm (bv. de detector is verloren gegaan):

Lang geluidssignaal, de "Fout"-indicator knippert 3 keer tijdens het signaalgeluid.

De hub reageert niet op het commando - geen verbinding:

Lang geluidssignaal, de "Fout"-indicator licht op tijdens het signaalgeluid.

De KeyPad wordt vergrendeld door het meerdere keren fout invoeren van een wachtwoord:

Lang geluidssignaal, de indicatoren van ingeschakeld / uitgeschakeld / nachtmodus knipperen gelijktijdig.

Batterij bijna leeg:   

Na het succesvol invoeren van een code en het instellen van het alarmsysteem, zal de KeyPad soepel knipperen met de "Fout"-indicator. De knoppen worden vergrendeld gedurende de tijd dat de indicator actief is.

De KeyPad aansluiten op het AJAX Alarmsysteem

De KeyPad aansluiten op de Hub

Voordat je de KeyPad kunt aansluiten op de Hub:

1. Installeer de AJAX-applicatie op je smartphone.
Maak een account aan of log in op je account en voeg de Hub toe en maak ten minste één kamer aan.

2. Ga naar de AJAX-applicatie.

3. Schakel de Hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en/of GSM-netwerk).

4. Zorg ervoor dat de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status ervan in de mobiele app te controleren.


Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat aan de Hub toevoegen.

Hoe sluit je de KeyPad aan op de Hub:

1. Open een kamer in de mobiele app of webapplicatie en selecteer de optie "Toevoegen van een apparaat".

2. Geef het apparaat een naam, scan/schrijf handmatig de QR-code (op de behuizing en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.

3. Wanneer de Hub begint te zoeken naar een apparaat en het aftellen start, schakelt u het KeyPad in door de aan/uit-knop gedurende 3 seconden in te drukken - het zal eenmaal knipperen met een LED.


Om de detectie en koppeling te kunnen uitvoeren, moet de detector zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de Hub bevinden.


Bij het inschakelen van het apparaat wordt het verzoek om aansluiting op de Hub kortstondig verzonden. Als de verbinding met de Hub mislukt, wordt het toetsenbord na 5 seconden uitgeschakeld. Herhaal de verbindingspoging.


De KeyPad verschijnt in de lijst met apparaten van de Hub. Na het toevoegen van het KeyPad aan het alarmsysteem heeft het de volgende standaardcodes: 123456 en een Duress Code: 123457.


Een duress code is vertaald uit het Engels een dwangcode. Een geheim noodsignaal dat wordt gebruikt door een persoon die wordt gedwongen door een of meer vijandige personen. Het wordt gebruikt om anderen te waarschuwen dat ze gedwongen worden iets tegen hun wil te doen. Indien het alarmsysteem met de duress code wordt uitgeschakeld zal deze normaal uitschakelen, echter wel gelijktijdig een noodmelding verzenden naar de gekoppelde smartphones of het aangesloten beveiligingsbedrijf dat de uitschakeling van het alarm onder dwang heeft plaatsgevonden, als teken dat er iets aan de hand is.

De locatie van de KeyPad

Houd bij de keuze van de locatie van de KeyPad rekening met de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten die de overdracht van het radiosignaal belemmeren: muren, vloeren of grote objecten die zich in de ruimte bevinden.


Installeer de KeyPad niet:

 1. In de buurt van radiotransmissieapparatuur, inclusief  2G/3G/4G mobiele netwerken, Wi-Fi-routers, zendontvangers, radiostations en een AJAX-hub (het gebruikt een GSM-netwerk).
 2. In de nabijheid van elektrische bedrading.
 3. In de buurt van metalen voorwerpen en spiegels die radiosignaalverzwakking  veroorzaken.
 4. Buiten het gebouw (buiten).
 5. In ruimtes met een temperatuur en luchtvochtigheid die hoger zijn dan de juiste niveaus.
 6. Dichterbij dan 1 m van de Hub.

Tijdens het testen is het signaalniveau te zien in de AJAX App en op de KeyPad. Er zijn blauwe LED's te zien en de rode X (Fout).

Als het signaalniveau één streepje is, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren. Verplaats de KeyPad minimaal want zelfs een verplaatsing van 20 cm kan de kwaliteit van de ontvangst aanzienlijk verbeteren. Als de KeyPad na de verplaatsing nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een draadloze signaalverlenger ReX.


De KeyPad is ontworpen voor gebruik wanneer het op een oppervlak is gemonteerd. Als u het toetsenbord in uw handen gebruikt, kunnen wij niet garanderen dat het goed werkt.

Waarden in de AJAX App

      Nederlandse handleiding AJAX KeyPad

Temperatuur: Temperatuur van het apparaat. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk aan.

Signaalsterkte: Signaalsterkte tussen de Hub en de KeyPad.

Batterij status: Batterijniveau van het apparaat.

Deksel: De sabotagemodus van het apparaat, die reageert op het losraken of schade aan het appartaat.

Aansluiting: Verbindingsstatus tussen de Hub en de KeyPad.

Firmware: Firmwareversie van de KeyPad.

Apparaat-ID: Apparaat-ID.

Instellingen

      Nederlandse handleiding AJAX KeyPad  Nederlandse handleiding AJAX KeyPad

Eerste veld: Naam van de detector (bewerkbaar)

Kamer: De virtuele ruimte waaraan het apparaat kan worden toegewezen
Optie voor toegang:

Het selecteren van het type wachtwoorden voor het in-/uitschakelen van wachtwoorden

Alleen toetsenbord wachtwoordcode

Alleen gebruikers wachtwoordcode

Toetsenbord en gebruikerswachtwoord

Functietoets:

Functionaliteit van de functietoets selecteren

Uit

Paniekalarm verzenden

Stilte brandalarm

Het inschakelen van het alarmsysteem zonder wachtwoord:
Staat toe om het systeem zonder wachtwoord te bewapenen door op de activatieknop te drukken

Automatische vergrendeling na verkeerde wachtwoordpogingen:
Indien actief, in het geval dat er drie onjuiste wachtwoorden zijn ingevoerd, wordt het toetsenbord vergrendeld voor de tijd die in de instellingen is ingesteld. Op dit moment kunt u het systeem niet uitschakelen via het toetsenbord.

Auto-lock tijd (min.): Vergrendelperiode na verkeerde wachtwoordpogingen

Wachtwoord: Toetsenbord-wachtwoord voor het in-/uitschakelen van de KeyPad

Duress code: Selectie van een duress code (stil alarm)

Helderheid: Helderheid van het toetsenbord

Volume: Volume van het toetsenbord

Signaalsterktetest: Schakelt het apparaat naar de signaalsterktetestmodus

Verminderingstest: Schakelt de KeyPad naar de signaalvervagings testmodus (beschikbaar met firmwareversie 3.50 en later)

Gebruiksaanwijzing: Opent de gebruikershandleiding van de KeyPad

Koppel het apparaat los: Ontkoppelt de KeyPad van de Hub en verwijdert de instellingen van de KeyPad


Voor elke gebruiker kan een gedeeld of persoonlijk wachtwoord worden ingesteld

Om een persoonlijk wachtwoordin te stellen:

1. Ga naar de profielinstellingen van de Hub -> Gebruikersinstellingen -> Gebruikers -> Uw profielinstellingen

2. Klik op "Toegangscode-instellingen" (in dit menu kunt u ook de gebruikersidentificatie zien)

3. Stel de gebruikerscode en de Duress-code in


Elke gebruiker stelt zijn eigen persoonlijke wachtwoord individueel in

Om het systeem te bedienen met het persoonlijke wachtwoord:

Invoeren: Gebruikersidentificatiesymbool -> persoonlijk wachtwoord -> knop in/uit schakelen

Om een bepaalde groep te controleren:

Invoeren: Gebruikers-ID -> persoonlijk wachtwoord -> groeps-ID -> knop in/uit schakelen

Het testen van de werking van de KeyPad

Het AJAX Alarmsysteem maakt het mogelijk tests uit te voeren om de functionaliteit van de aangesloten apparaten te controleren.

De tests starten niet direct, maar binnen 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd is afhankelijk van de instellingen van de scanperiode van de detector.


Signaalsterktetest

Verminderingstest

AJAX KeyPad mogelijkheden

Om de KeyPad te activeren raak je het paneel aan.

De markering van de toetsen wordt geactiveerd en er wordt een wekgeluidssignaal uitgezonden.

Als de batterij bijna leeg is, wordt de markering op een minimumniveau ingeschakeld, ongeacht de instellingen.


Als je de knoppen gedurende 4 seconden niet aanraakt, zal het toetsenbord de helderheid van de markering verminderen en na nog eens 12 seconden zal het apparaat in de slaapstand gaan.


Bij het overschakelen naar de slaapstand zal het toetsenbord de ingevoerde commando's wissen.

Het KeyPad maakt het gebruik van codes met een lengte van 4-6 cijfers.

De ingevoerde code wordt na het indrukken van de toetsen naar de Hub gestuurd: Nederlandse handleiding AJAX KeyPad(activeer de bewakingsmodus), Nederlandse handleiding AJAX KeyPad(deactiveer de bewakingsmodus) en (с) (nachtmodus).  Foutief ingevoerde cijfers kunnen worden gewist met de knop C (Reset).


Als u gedurende 30 minuten driemaal een onjuiste code invoert, wordt de KeyPad vergrendeld gedurende de ingestelde tijd. De Hub negeert alle ingevoerde codes en informeert tegelijkertijd de gebruikers van het beveiligingssysteem over de poging om de code te raden. De KeyPad wordt automatisch ontgrendeld na afloop van de vergrendelingstijd of handmatig door de beheerdergebruiker.


De KeyPad ondersteunt ook het instellen van het systeem in de bewapende modus zonder het invoeren van een mastercode, door op de knop  Nederlandse handleiding AJAX KeyPad te drukken (activeer de bewapende modus). Deze functies zijn standaard uitgeschakeld.


Als je op de knop * (Functie) drukt zonder het wachtwoord in te voeren, wordt het commando * naar de Hub gestuurd en wordt de functie die in de Hub is geïnstalleerd vanuit de applicatie uitgevoerd.

Installatie KeyPad

Voordat je de KeyPad installeert moet je er zeker van zijn dat je de optimale locatie hebt gekozen en dat deze in overeenstemming is met de richtlijnen in deze handleiding.

Het toetsenbord moet aan het verticale oppervlak worden bevestigd.


1. Bevestig het SmartBracketpaneel aan het oppervlak met behulp van gebundelde schroeven, met behulp van ten minste twee bevestigingspunten (een daarvan - boven de sabotage). Zorg er na het selecteren van andere bevestigingsmaterialen voor dat deze het paneel niet beschadigen of vervormen.

De dubbelzijdige kleefband mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van de KeyPad. De tape zal na verloop van tijd uitdrogen, wat kan leiden tot het vallen van de KeyPad en beschadiging van het apparaat.

2. Plaats de KeyPad op het bevestigingspaneel en draai de bevestigingsschroef aan de onderkant van de behuizing vast.


Zodra de KeyPad in de SmartBracket is bevestigd, knippert het met de LED X (Fout) - dit is een signaal dat de sabotagebeveiliging is geactiveerd. Als de LED X (Fout) van de KeyPad niet knippert na installatie in de SmartBracket, controleer dan de status van de sabotage in de AJAX App en vervolgens de bevestigingsspanning van het paneel.


Als de KeyPad van het oppervlak wordt losgetrokken of van het opzetpaneel wordt verwijderd, ontvangt je een melding in de AJAX App.

Onderhoud van de KeyPad

Controleer regelmatig de werking van het toetsenbord.

De in de KeyPad geïnstalleerde batterij garandeert tot 2 jaar autonome werking (met een frequentie van 3 minuten voor de Hub). Als de batterij van het de KeyPad bijna leeg is, zal het alarmsysteem de relevante berichten verzenden en de "Fout"-indicator zal soepel oplichten en gaat uit na elke succesvolle wachtwoord invoer.

Batterijen vervangen van de KeyPad

Om de batterij te vervangen:

1. Schroef de schroef los die de KeyPad op de montageplaat vasthoudt.

2. Demonteer het apparaat van het SmartBracket-bevestigingspaneel.

3. Schakel de KeyPad uit.

4. Draai de schroeven los en verwijder het achterpaneel van het apparaat.

5. Plaats nieuwe batterijen van het type AAA (4 stuks) met inachtneming van de polariteit.

6. Bevestig het achterpaneel van het apparaat weer en draai de schroeven aan.

7. Schakel het apparaat in en controleer de batterijstatus met behulp van de app.

De batterijstatus wordt niet onmiddellijk bijgewerkt, maar tijdens de volgende peiling van de apparaten (standaard om de 36 seconden).

Het gebruik van lithiumbatterijen wordt aanbevolen.

Deze zijn minder afhankelijk van de temperatuur en bieden een langere levensduur dan alkalische elementen.

Installeer nooit gebruikte of beschadigde batterijen.

Complete Set

1. KeyPad

2. SmartBracket montagepaneel

3. Batterijen AAA (voorgeïnstalleerd) - 4 st.

4. Montageset

5. Snelle startgids

Technische Specs

 • Sensortype: Capacitief
 • Bescherming tegen manipulatie: Ja
 • Bescherming tegen het raden van wachtwoorden: Ja
 • Frequentieband: 868,0 - 868,6 MHz of 868,7 - 869,2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied.
 • Verenigbaarheid: Werkt alleen met Hub, Hub Plus, Hub 2 en ReX.
 • Maximaal RF-uitgangsvermogen: Tot 20 mW
 • Modulatie van het radiosignaal: GFSK
 • Radiosignaalbereik: Tot 1.700 m (indien er geen obstakels zijn
 • Stroomvoorziening: 4 x AAA batterijen
 • Voedingsspanning: 3 V
 • Levensduur van de batterij: Tot 2 jaar
 • Bedrijfstemperatuurbereik: Van -10°C tot +40°C
 • Bedrijfsvochtigheid: Tot 75% van de luchtvochtigheid
 • Totale afmetingen: 150х 103х 103х 14 mm
 • Gewicht: 197 g

Wilt u alle handleidingen lezen die we voor u hebben gemaakt?

Shop online / Laten installeren

Hikvision AX PRO

Webshop

Online kopen, zelf installeren
Alarmsysteem installatie Spanje

Laten installeren

Het systeem door ons laten installeren in Spanje