Nederlandse handleiding AJAX StreetSiren | NL gebruiksaanwijzing.
Deze pagina is verouderd. Kijk voor de nieuwste informatie op een van onderstaande websites.

Shop online / Laten installeren

Hikvision AX PRO

Webshop

Online kopen, zelf installeren
Alarmsysteem installatie Spanje

Laten installeren

Het systeem door ons laten installeren in Spanje

Nederlandse handleiding AJAX StreetSiren

Volg de stappen in deze Nederlandse handleiding en installeer de AJAX StreetSiren zelf

De AJAX StreetSiren is een draadloze straatsirene met een capaciteit tot 113 dB. De sirene kan snel worden geïnstalleerd en opgesteld, is voorzien van heldere LED's en kan werken vanaf een voedingseenheid of tot 5 jaar vanaf batterijen.


StreetSiren werkt binnen het Ajax-beveiligingssysteem, door via het beschermde Jeweller protocol aan te sluiten op de Hub. Het communicatiebereik is tot 1.500 meter als er geen obstakels zijn.


De sirene wordt ingesteld via een mobiele applicatie voor iOS en Android-smartphones of een webapplicatie. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van alle gebeurtenissen door middel van pushmeldingen, SMS-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

Werkt alleen met AJAX Hubs.

Functionele elementen

AJAX StreetSiren handleiding functionele elementen

1. LED-frame

2. LED indicatie (Kleurt rood bij alarm)

3. Sirene onder het metalen net

4. SmartBracket bevestigingspaneel

5. Aansluitklemmen voor externe voedingsspanning

6. QR-code

7. Aan/uit-knop

8. Plaats van bevestiging van het SmartBracketpaneel met een schroef.

Bedieningsprincipe van StreetSiren

De sirene verbetert de efficiëntie van het beveiligingssysteem aanzienlijk, omdat het de meest effectieve manier is om te reageren op het binnendringen in een beveiligd gebied. Met een hoge waarschijnlijkheid zullen het alarmsignaal en de lichtindicatie voldoende zijn om de indringers af te schrikken.


Het apparaat is uitgerust met een krachtige sirene en heldere LED's - StreetSiren kan van ver gezien en gehoord worden. Bij een correcte installatie is het moeilijk om de geactiveerde sirene te demonteren en te deactiveren: het lichaam is stevig, de sirene is beschermd door een metalen net, er is een autonome stroomvoorziening (oftewel werkt op batterijen)  en zelfs de aan/uit-knop is vergrendeld in geval van alarm.


StreetSiren heeft geen sabotage om het verwijderen of afscheuren van het hulpstuk te detecteren, in plaats daarvan wordt een versnellingsmeter (bewegingsmelder) gebruikt. Als de versnellingsmeter is ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd, als de sirene wordt gedemonteerd.

De detector op het AJAX-beveiligingssysteem aansluiten

De StreetSiren aansluiten op de Hub

Voor het begin van de verbinding:

1. Installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone volgens de aanbevelingen in de Hub instructies. Maak een account aan, voeg de Hub toe aan de applicatie en maak ten minste één kamer aan.

2. Ga naar de Ajax applicatie.

3. Schakel de Hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en/of GSM-netwerk).

4. Zorg ervoor dat de Hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status ervan te controleren in de mobiele toepassing.


Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat aan de Hub toevoegen.


Hoe sluit je de StreetSiren aan op de Hub:

1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de AJAX-toepassing.

2. Geef het apparaat een naam, scannen/schrijf handmatig de QR-code (op de behuizing en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.

AJAX StreetSiren handleiding QR code scannen

3. Selecteer Toevoegen - het aftellen begint.

4. Schakel het apparaat in.

AJAX StreetSiren handleiding inschakelen

De aan/uit-knop is verzonken in het behuizing en is vrij stijf, u kunt een dun vast voorwerp gebruiken om hem in te drukken.


De StreetSirene sirene werkt alleen met het AJAX beveiligingssysteem. Er kunnen maximaal 10 sirenes op de Hub worden aangesloten.

Het verzoek om aansluiting op de Hub wordt kortstondig verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Als de verbinding met de Ajax Hub mislukt, schakelt de sirene na 6 seconden uit. Om de verbinding opnieuw te proberen, hoeft u het apparaat niet uit te schakelen.


Als het apparaat al aan een andere Hub was toegewezen, schakelt u StreetSiren uit en voert u vervolgens de standaardprocedure voor het toevoegen van de sirene uit.

De sirene die op de Hub is aangesloten, verschijnt in de lijst met apparaten van de Hub in de toepassing. Het bijwerken van de sirenestatus in de lijst is afhankelijk van de tijd die is ingesteld in de Hub instellingen, met de standaardwaarde - 36 seconden.

Waarden in de AJAX App

AJAX StreetSiren handleiding waarden in de Ajax applicatie

AJAX StreetSiren handleiding waarden in de Ajax applicatie

Temperatuur: Temperatuur van het apparaat. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk aan.

Signaalsterkte: Signaalsterkte tussen de Hub en de sirene

Aansluiting: Verbindingsstatus tussen de Hub en de sirene

Batterijlading: Batterijniveau van het apparaat

Deksel: De sabotagemodus van het apparaat, die reageert op het losraken van of schade aan de behuizing.

Externe voeding: Staat van de sirenes externe voeding

Alarm Volume: Volumeniveau in het geval van een alarm

Alarmtijd: Duur van het alarmgeluid

Alarm bij verplaatsing: De sirene wordt geactiveerd, als u de body omdraait of het apparaat van het opzetmoduul scheurt.

Aanduiding ingeschakelde stand: Indien actief, knippert de sirene LED om de 3 seconden wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld.

Pieptoon bij het inschakelen/uitschakelen: Indien actief, waarschuwt de sirene over het bewapenen en ontwapenen door te knipperen met een LED frame en een kort geluidssignaal.

Piep op vertraging: Indien actief, zal de sirene een pieptoon laten horen (beschikbaar in apparaten met firmware versie 3.50 en later).

Firmware: Firmware versie

Instellingen

AJAX StreetSiren handleiding instellingen aanpassen in Ajax applicatie

AJAX StreetSiren handleiding instellingen aanpassen in Ajax applicatie

Eerste veld: De naam van de detector, kan worden bewerkt.

Kamer: Selectie van de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen

Alarm Volume: Een van de drie volumeniveaus van de sirene is ingesteld (85 dB tot 113 dB op een afstand van 1 m).

Alarm duur: De instelling bepaalt hoe lang de sirene afgaat als het alarm geactiveerd is (van 3 tot 180 seconden per bediening).

Alarm bij verplaatsing: De sirene wordt geactiveerd als u de body omdraait of het apparaat van het opzetmoduul scheurt.

De ingebouwde versnellingsmeter heeft ongeveer een minuut nodig om zijn positie te stabiliseren. Neem de tijd om de werking van deze functie te controleren in geval van activering tot deze tijd verstreken is.

Aanduiding ingeschakelde stand: Indien actief, brandt de sirene LED met een pauze van 2 seconden wanneer het beveiligingssysteem is ingeschakeld.

Pieptoon bij het inschakelen/uitschakelen: Als de sirene actief is, waarschuwt de sirene voor het in-/uitschakelen door het licht van de LED-ring en een kort geluidssignaal.

Piep op vertraging: Indien actief, zal de sirene een pieptoon laten horen (beschikbaar in apparaten met firmware versie 3.50 en later).

Volumetest: Een volumetest van de sirene starten

Signaalsterktetest: Schakelt de detector over naar de signaalsterktetestmodus.

Detectiezonetest: Schakelt de detector over naar de detectiezone test.

Dempingstest: Schakelt de melder in de signaalvervagingstestmodus (beschikbaar in melders met firmwareversie 3.50 en later).

Gebruikershandleiding: Opent de gebruikershandleiding van de detector

Apparaat loskoppelen: Ontkoppelt de melder van de hub en verwijdert de instellingen van de melder.

Aanduiding van de werking van de StreetSiren

Alarm: Geeft een akoestisch signaal (de duur is afhankelijk van de instellingen) en het LED-frame knippert rood.

Het apparaat inschakelen: LED-ring licht één keer op.

Het apparaat uitschakelen: De LED-ring gaat 1 seconde branden en knippert dan drie keer.

Registratie is mislukt: LED in de hoek knippert 6 keer, dan knippert de hele LED-ring 3 keer en de sirene gaat uit.

Beveiligingssysteem is ingeschakeld (indien indicatie geactiveerd): Knippert één keer met de LED-ring en geeft een kort geluidssignaal.

Beveiligingssysteem is uitgeschakeld (als de indicatie is geactiveerd): Knippert twee keer met de LED-ring en zendt twee korte geluidssignalen uit.

Sirene in de beveiligde modus (indien de indicatie is geactiveerd): LED in de hoek brandt met een pauze van 2 seconden.

Batterij bijna leeg: LED in de hoek brandt en gaat uit wanneer het systeem in-/uitgeschakeld is, het alarm wordt geactiveerd in geval van demontage of onbevoegd openen.

Testen van de detector

Het AJAX-beveiligingssysteem maakt het mogelijk tests uit te voeren om de functionaliteit van aangesloten apparaten te controleren.


De tests starten niet direct, maar binnen 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd is afhankelijk van de instellingen van de scanperiode van de detector (de paragraaf over “Jeweller" instellingen in de Hub instellingen).


Signaalsterkte test

Detectiezone test

Verzwakking test

Locatie van de StreetSiren

De locatie van de StreetSiren bepaalt de afstand tot de Hub en de aanwezigheid van eventuele obstakels tussen de apparaten, die de overdracht van het radiosignaal en het geluid belemmeren: muren, ingestoken vloeren, grote objecten die zich in de kamer bevinden.

Het communicatiebereik is tot 1.500 meter als er geen obstakels zijn, houd hier dan rekening mee bij het kiezen van een installatieplaats voor StreetSiren.


Als het signaalniveau één antenne streepje is, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Verplaats het apparaat minimaal - zelfs een verschuiving van 20 cm kan de kwaliteit van de ontvangst aanzienlijk verbeteren.


Als het apparaat na de verhuizing nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een draadloze signaal versterker AJAX ReX.


De behuizing van de StreetSiren heeft de stof-/vochtigheidsklasse IP54 - het apparaat kan buiten worden geplaatst. Aanbevolen installatiehoogte - 2,5 meter en meer. Dit bemoeilijkt de toegang tot het apparaat voor indringers.


Volg bij de installatie en het gebruik van de StreetSiren de algemene elektrische veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrische apparaten, evenals de vereisten van de wettelijke voorschriften inzake elektrische veiligheid.

Installatie van de detector

Voordat u de sirene installeert, moet u zich ervan vergewissen dat u de optimale plaats hebt gekozen en dat deze voldoet aan de voorwaarden in deze handleiding!

AJAX StreetSiren installatie handleiding montage

1. De StreetSiren kan tot 5 jaar werken vanaf de vooraf geïnstalleerde batterijen (afhankelijk van de frequentie van de navraag door de hub van 1 minuut) of ongeveer 5 uur van de sirene. Als u de externe voeding (12 V) wilt gebruiken, boor dan een gat voor draden in de SmartBracket bevestiging. Controleer voor de installatie of de kabelisolatie niet beschadigd is.

U moet een gat boren in de SmartBracket om een draad van de externe voeding uit de SmartBracket te leiden.

AJAX StreetSiren handleiding bevestig het smartbracket

2. Bevestig het SmartBracket paneel op het oppervlak met behulp van de meegeleverde schroeven. Indien u andere bevestigingsmaterialen hebt gekozen, moet u ervoor zorgen dat deze het paneel niet beschadigen of vervormen.


Wij waarschuwen voor het gebruik van dubbelzijdig plakband voor het tijdelijk of juist permanent bevestigen van de sirene.


3. Plaats de sirene op het SmartBracket paneel en draai de sirene met de klok mee. Bevestig het apparaat met een schroef. Het bevestigen van de sirene met een schroef zal het risico van spontane diefstal van het apparaat minimaliseren.

Installeer de sirene niet:

 1. In de buurt van metalen voorwerpen en spiegels (ze kunnen het RF-signaal verstoren en het doen vervagen);
 2. Op de plaatsen waar het geluid gedempt kan worden;
 3. Dichterbij dan 1 meter van de Hub.

Onderhoud van de detector

Controleer regelmatig de operationele werking van de StreetSiren.

Maak de sirene schoon van stof, spinnenwebben en andere vervuilingen zoals deze voorkomen. Gebruik voor het reinigen van de sirene geen stoffen die alcohol, aceton, benzine en andere actieve oplosmiddelen bevatten.


De sirene kan tot 5 jaar vanaf de vooraf geïnstalleerde batterijen werken (afhankelijk van de frequentie van de navraag door de Hub van 1 minuut) of ongeveer 5 uur de alarm sirene laten klinken. In het geval dat de batterij ontladen is, zal het beveiligingssysteem de betreffende meldingen versturen en zal het hoeklampje soepel oplichten en doven als het systeem in- of uitgeschakeld wordt (als de indicatie geactiveerd is), als het alarm geactiveerd wordt, bij het demonteren, of bij ongeoorloofd openen van de batterij.

Hoe de batterijen in de StreetSiren te vervangen

Om de batterij te vervangen:

1. Schakel de externe voeding van de sirene uit, indien van toepassing.

2. Schroef de borgschroef aan de onderkant van de sirene los met een PH2 kruiskopschroevendraaier.

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen stap 1

3. Haal de sirene van het SmartBracket-bevestigingspaneel door het tegen de klok in te draaien. 

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen stap 2

4. Schakel het apparaat uit door de aan/uit-knop gedurende 3 seconden in te drukken. 

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen stap 3

5. Schakel de externe voeding (indien van toepassing) uit door de klemmenblokken los te draaien en de voedingskabels los te koppelen.

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen stap 4

6. Plaats de sirene op een in meerdere lagen gevouwen handdoek, zodat het metalen rooster niet vervormt tegen het harde oppervlak.

 AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen stap 5

7. Verwijder 4 schroeven met een PH2 kruiskopschroevendraaier.

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen stap 6

8. Draai de sirene om terwijl je de voor- en achterkant van het lichaam vasthoudt. Verwijder het metalen rooster door de plaat met het AJAX-logo omhoog te wrikken. Het wordt aanbevolen om een plastic kaart of een plectrum te gebruiken omdat een metalen voorwerp krassen op de sirene kan maken.

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen stap 7

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen stap 8


Bij het vervangen van de batterijen mag u het plastic frame niet verwijderen en mag u de LED-strip niet uit de montageplaat verwijderen.


AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen stap 9

Indien u toch het plastic frame of de LED strip verwijderd heeft volgt u de volgende handleiding 4 plaatjes verderop om deze weer te monteren!


9. Bevestig het plastic frame in de sirene en probeer de LED-strip niet vast te klemmen. Gebruik bijvoorbeeld bindmiddelen (51 mm) of klemmen.

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen stap 10

10. Vervang 4 CR123A batterijen met inachtneming van de polariteit (aangegeven op het bord).

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen stap 11

De piëzo-elektrische detector kan een niet-hardende afdichtingskit bevatten.

Veeg het niet af! Als het afdichtmiddel uw handen verontreinigt, veeg het dan af met een doek.

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen stap 12

Het is noodzakelijk om alle batterijen in één keer te vervangen om een goede werking van de sirene te garanderen.

Het wordt afgeraden gebruikte batterijen te plaatsen.


11. Verwijder de bindmiddelen door het plastic frame vast te houden en plaats het metalen rooster (het AJAX-logo op de zijkant van de LED-strookverbinding met de printplaat) met lichte inspanning terug. Bij correcte installatie steekt het metalen rooster maximaal 1-1,5 mm over het kunststof frame uit.

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen stap 13

12. Draai de sirene om terwijl u de voor- en achterkant van de behuizing vasthoudt en draai 4 schroeven aan.


13. Zet de sirene aan en controleer de batterijstatus in de mobiele toepassing. De informatie over de batterijstatus wordt bij de volgende peiling van de sirene door de hub bijgewerkt (standaard - niet meer dan 36 seconden).


14. Installeer de sirene terug en sluit de externe voeding aan. Bevestig de sirene in de houder met een gebundelde bout.

Als u bij het vervangen van de batterij een plastic frame of LED-strip verwijdert: 

Volg de onderstaande stappen om het te monteren.

1. Vouw en bevestig de LED-strip zonder deze te verdraaien, zodat de installatie van het kunststof frame niet wordt belemmerd.

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen indien ledstrip of kunststof frame is verwijderd stap 1

2. Installeer het plastic frame in de sirene. De verbinding van de rubberen afdichting van het frame komt overeen met de aansluitplaats van de LED-strip.

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen indien ledstrip of kunststof frame is verwijderd stap 2

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen indien ledstrip of kunststof frame is verwijderd stap 3

3. Bevestig het kunststof frame in de behuizing van de sirene met 51 mm binders of klemmen en plaats de LED-strip voorzichtig in de sirene tussen de sirene en het frame waarin het eerste deel van de sirene zich bevindt, zoals aangegeven in de afbeelding.

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen indien ledstrip of kunststof frame is verwijderd stap 4

AJAX StreetSiren handleiding batterij vervangen indien ledstrip of kunststof frame is verwijderd stap 5

4. Als de LED-strip correct is geïnstalleerd, steekt de rubberen pakking van het frame 1-2 mm over de rand van de strip uit.

Als het rubberen afdichtingskoord uit het kunststof frame valt, leg het dan terug door het licht uit te rekken.

De uiteinden van het snoer moeten samenkomen met een minimale spleet op de plaats van de LED-strookverbinding.

Volledige set

1. StreetSiren

2. SmartBracket montagepaneel

3. Batterij CR123A (voorgeïnstalleerd) - 4 st.

4. Montageset

5. Snelle startgids

Technische specificaties

 • Soort melding: Geluid en licht (LED's)
 • Geluidsmeldingsvolume: 85 dB tot 113 dB op een afstand van 1 m (instelbaar)
 • Werkende frequentie van de piëzo-annunciator: 3,5 ± 0,5 kHz
 • Bescherming tegen demontage: Versnellingsmeter
 • Frequentieband: 868,0 - 868,6 MHz of 868,7 - 869,2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied.
 • Werkt alleen met Hub, Hub Plus, Hub 2 en ReX.
 • Maximaal RF-uitgangsvermogen: Tot 25 mW
 • Modulatie van het signaal: GFSK
 • Radiosignaalbereik: Tot 1.500 m (geen obstakels aanwezig)
 • Stroomvoorziening: 4х CR123A, 3 V, 3 V
 • Levensduur van de batterij: Tot 5 jaar
 • Externe levering: 12 V, 1,5 A DC
 • Behuizing beschermingsniveau: IP54
 • Bedrijfstemperatuurbereik: Van -25°С tot 50°С.
 • Bedrijfsvochtigheid: Tot 95% van de luchtvochtigheid
 • Totale afmetingen: 200х 200 x 51 mm
 • Gewicht: 528 g

Wilt u alle Nederlandse handleidingen lezen die we voor u hebben gemaakt?

Shop online / Laten installeren

Hikvision AX PRO

Webshop

Online kopen, zelf installeren
Alarmsysteem installatie Spanje

Laten installeren

Het systeem door ons laten installeren in Spanje