Nederlandse handleiding AJAX FireProtect | NL gebruiksaanwijzing.
Deze pagina is verouderd. Kijk voor de nieuwste informatie op een van onderstaande websites.

Shop online / Laten installeren

Hikvision AX PRO

Webshop

Online kopen, zelf installeren
Alarmsysteem installatie Spanje

Laten installeren

Het systeem door ons laten installeren in Spanje

Nederlandse handleiding AJAX FireProtect

Volg de stappen in deze Nederlandse handleiding en installeer de AJAX FireProtect zelf.

Deze Nederlandse handleiding is voor zowel de standaard FireProtect als de FireProtect Plus.


De FireProtect is een draadloze brandmelder voor binnenshuis die is uitgerust met een sirene. Hij kan rookontwikkeling en temperatuurstijging detecteren en werkt tot 4 jaar vanaf een batterij en kan autonoom werken.


De FireProtect Plus is een draadloze branddetector met temperatuur- en koolmonoxidesensor, die 24 uur per dag de veiligheid van het pand garandeert en onmiddellijk waarschuwt voor gevaarlijke CO-niveaus of scherpe temperatuurschommelingen.


FireProtect (FireProtect Plus) werkt binnen het AJAX-beveiligingssysteem, door aansluiting via het beveiligde Jeweller-protocol op de Hub. Het communicatiebereik is tot 1.300 meter als er geen obstakels zijn.


De detector wordt ingesteld via een mobiele applicatie voor iOS en Android-smartphones. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van alle gebeurtenissen door middel van pushmeldingen, SMS-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

Functionele elementen

AJAX FireProtect handleiding functionele elementen

1. Alarmsignaal opening

2. Lichtindicator in combinatie met de toets "Test".

3. Rookkamervenster, temperatuurmelder achter het gaas

4. SmartBracket bevestigingspaneel

5. Aan/uit-knop

6. Knop voor sabotage

7. QR-code

Bedieningsprincipe van FireProtect en FireProtect Plus

FireProtect werkt ook zonder aansluiting op een beveiligingssysteem en bepaalt het niveau van de rookvervuiling in de ruimte en de temperatuurstijging (bovendien registreert FireProtect Plus een gevaarlijk CO-niveau), inclusief een brandgevaarlijk CO-niveau - in de autonome modus en gevoed door batterijen.


Als er een brand (rook) wordt gedetecteerd, schakelt de detector een sirene in - de brandsirene is van ver hoorbaar en het logo zal rood oplichten. Wanneer de melder is aangesloten op een beveiligingssysteem, stuurt de melder ook een alarmsignaal naar de hub - de gebruiker en de bewakingsdienst ontvangen de betreffende meldingen.


De melder detecteert rook met behulp van een optische koppeling bestaande uit een infrarode zender en een foto-elektrische ontvanger in een rookkamer. Als er rook in de kamer binnendringt, detecteert de foto-elektrische ontvanger deze op basis van de vervorming van de infraroodstraal.


Omdat sommige materialen branden zonder rookontwikkeling, registreert de detector ook temperatuurschommelingen. Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt het alarm geactiveerd als de kamertemperatuur stijgt tot 60°С en als de temperatuur gedurende 30 minuten met 30°С stijgt (zelfs als deze onder 60°С is).


Bovendien heeft het FireProtect Plus model een functie om een gevaarlijk CO-niveau in de ruimte te detecteren. Als een bepaalde concentratie CO in de lucht wordt overschreden, genereert de melder een alarm.


De melder wordt geactiveerd:

- binnen 60-90 min. bij een koolmonoxideconcentratie van 50 ppm / 0,005%.

- binnen 10-40 min. bij CO-concentratie 100 ppm / 0,01% bij CO -concentratie

- binnen 3 min. bij 300 ppm / 0,03% koolmonoxide concentratie.


U kunt de sirene in geval van rook-/ontstekingsdetectie deactiveren door op de aanraakgevoelige knop in het midden van het logo van de melder te drukken en via de toepassing AJAX Security System. Als het rookniveau en de temperatuur niet terugkeren naar normaal, dan zal FireProtect de sirene na 10 minuten weer activeren.

De detector op het AJAX-beveiligingssysteem aansluiten

De detector aansluiten op de Hub

Voor het begin van de verbinding:

1. Installeer de Ajax-applicatie op uw smartphone volgens de aanbevelingen in de Hub instructies. Maak een account aan, voeg de Hub toe aan de applicatie en maak ten minste één kamer aan.

2. Ga naar de Ajax applicatie.

3. Schakel de Hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en/of GSM-netwerk).

4. Zorg ervoor dat de Hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status ervan te controleren in de mobiele toepassing.


Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat aan de Hub toevoegen.


Hoe sluit je de detector aan op de Hub:

1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de AJAX-toepassing.

2. Geef het apparaat een naam, scannen/schrijf handmatig de QR-code (op de behuizing en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.

AJAX FireProtect handleiding aanmelden middels QR code

3. Selecteer Toevoegen - het aftellen begint.

4. Schakel het apparaat in.

AJAX FireProtect handleiding toevoegen aan Hub door inschakelen FireProtect

Om er zeker van te zijn dat de detector aan staat, drukt u op de aan/uit-knop - het logo zal even rood oplichten.


Om de detectie en koppeling te kunnen uitvoeren, moet de detector zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de Hub bevinden (op een enkel beschermd object).


Bij het inschakelen van het apparaat wordt het verzoek om verbinding met de Hub voor korte tijd verzonden.

Als de verbinding met de Ajax Hub is mislukt, schakelt u de melder gedurende 5 seconden uit en herhaalt u de poging.


De op de hub aangesloten melder verschijnt in de lijst met apparaten van de hub in de toepassing. De update van de melderstatussen in de lijst is afhankelijk van de in de Hub instellingen ingestelde zoektijd van het apparaat, met de standaardwaarde - 36 seconden.

Waarden in de AJAX App

AJAX FireProtect handleiding waarden in de Applicatie

AJAX FireProtect handleiding waarden in de Applicatie

Rook gedetecteerd: Rookmelder status.

Temperatuurdrempel overschreden:

De alarmtoestand voor het overschrijden van de drempelwaarde voor het overschrijden van de temperatuur.

Snelle temperatuurstijging: De alarmtoestand voor een snelle temperatuurstijging.

Temperatuur: Temperatuur van het apparaat. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk aan.

Signaalsterkte: Signaalsterkte tussen de hub en de detector.

Batterijlading: Batterijniveau van het apparaat.

Back-up Batterijlading: Niveau van de reservebatterij van het apparaat.

Deksel: De sabotagemodus van het apparaat, die reageert op de ontkoppeling.

Aansluiting: Verbindingsstatus tussen de hub en het apparaat.

Rookmelder: Status van de rookmelder.

Stofgehalte van de rookmelder: Stofgehalte van de rookkamer.

Firmware: Firmwareversie van de detector.

Instellingen

AJAX FireProtect handleiding instellingen aanpassen

Eerste veld: Apparaatnaam, kan worden bewerkt

Kamer: Selectie van de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen

Alarm voor hoge temperatuur: Indien actief, zal de detector reageren als de temperatuur 60°C en hoger is.

Alarm voor snelle temperatuurstijging:

Indien actief, zal de melder reageren op een snelle temperatuurstijging (30°С gedurende 30 minuten of minder).

Alarm met een sirene als er rook wordt gedetecteerd:

Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd in geval van rookalarm.

Waarschuwing met een sirene als de temperatuurdrempel wordt overschreden:

Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd bij overschrijding van de temperatuurdrempel.

Waarschuwing met een sirene als een snelle temperatuurstijging wordt waargenomen:

Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd in het geval dat een snelle temperatuurstijging wordt gedetecteerd.

Signaalsterktetest: Schakelt het apparaat naar de signaalsterktetestmodus

FireProtect zelftest: Start FireProtect zelftest: start FireProtect zelftest

Gebruikershandleiding: Opent de gebruikershandleiding van de detector

Koppel het apparaat los: Ontkoppelt de sensor van de hub en verwijdert de instellingen van de sensor.

Aanduiding van de werking van de detector

Detector schakelt aan: LED brandt 1 seconde groen.

Detector uitgeschakeld: Het logo knippert drie keer rood en het apparaat schakelt uit.

Registratie is mislukt: Het logo knippert een minuut lang en vervolgens schakelt het apparaat over naar de autonome modus.

De detector detecteerde rookverontreiniging en temperatuurstijging:

De sirene gaat aan, het logo brandt rood tot het einde van de brand/rookdetectie.


Batterij bijna leeg:   

Een kort geluidssignaal per 90 seconden - hoofdbatterijen leeg (CR2)

Twee korte geluidssignalen per 90 seconden - reservebatterij bijna leeg (CR2032)

Drie korte geluidssignalen per 90 seconden - alle batterijen leeg

Testen van de detector

Het AJAX-beveiligingssysteem maakt het mogelijk tests uit te voeren om de functionaliteit van aangesloten apparaten te controleren.

De tests starten niet direct, maar binnen 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De start van de testtijd is afhankelijk van de instellingen van de scanperiode van de detector (de paragraaf over "Juwelier" instellingen in de naafinstellingen).


Signaalsterktetest

FireProtect Zelftest

Verzwakkingstest


Volgens de eisen van de norm EN50131 wordt het niveau van het radiosignaal dat door draadloze apparaten wordt uitgezonden tijdens de testmodus verlaagd.


Functionaliteitscontrole van de melder

Controleer de rookmelder voordat u FireProtect installeert. Om te testen, schakelt u het apparaat in en drukt u gedurende 10 seconden op de aanraakgevoelige knop in het logo centrum - de melder test de rookkamer met de elektronische simulatie van de rookontwikkeling en schakelt vervolgens de sirene gedurende 8 seconden in.


U ontvangt in de toepassing de bijbehorende melding in de toepassing met betrekking tot het testresultaat en de status van de melder.

Installatie van het apparaat

Selectie van de locatie van de detector

De efficiëntie van de detector FireProtect (FireProtect Plus) is afhankelijk van de locatie.


De locatie van FireProtect (FireProtect Plus) als beveiligingssysteem bepaalt de afstand tot de Hub en de aanwezigheid van eventuele obstakels tussen de apparaten, waardoor het radiosignaal en de geluidstransmissie wordt belemmerd: muren, vloeren, grote objecten in de ruimte.


Controleer het signaalniveau op de plaats van installatie op de plaats van installatie.


Als het signaalniveau één niveau is, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Neem mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Verplaats het apparaat minimaal - zelfs een verschuiving van 20 cm kan de kwaliteit van de ontvangst aanzienlijk verbeteren.

Als het apparaat na de verhuizing nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een draadloze signaalverlenger ReX.

De melder moet aan het plafond worden geïnstalleerd op het hoogste punt waar hete lucht en rook zich concentreren.

Als er balken aan het plafond zijn die 30 of meer centimeter boven het plafond uitsteken, dan moet de melder tussen elke twee balken worden geïnstalleerd.


Installatie van de detector

Voordat u de melder installeert, moet u zich ervan overtuigen dat u de optimale plaats heeft gekozen en dat deze in overeenstemming is met de richtlijnen in deze handleiding!

1. Bevestig de SmartBracket bevestigingspanelen van de detector en de magneet met behulp van meegeleverde schroeven. Als u andere bevestigingsmaterialen gebruikt, zorg er dan voor dat deze het paneel niet beschadigen of vervormen.


De dubbelzijdige kleefband mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van de detector en de magneet. De tape zal na verloop van tijd drooglopen, wat kan leiden tot het vallen van DoorProtect en de bediening van het beveiligingssysteem. Bovendien kan het apparaat bij een klap uitvallen.


2. Plaats de detector op het bevestigingspaneel. Zodra de melder in de SmartBracket is bevestigd, zal deze knipperen met een LED - dit is een signaal dat de sabotageschakelaar op de melder gesloten is.


Als de LED in het detectorlogo na de installatie niet wordt geactiveerd, controleer dan de status van de sabotage in de AJAX Security System-toepassing en vervolgens de bevestigingen van het apparaat op het paneel.


Als de rookmelder van het oppervlak wordt afgerukt of van het bevestigingspaneel wordt verwijderd, ontvangt u de melding.

Installeer de detector niet:

 1. 1. buiten het terrein (buiten)
 2. 2. op plaatsen met een snelle luchtcirculatie (bij een plafondventilator, airconditioner, luchtafvoer, open deuren en ramen)
 3. 3. dichterbij dan een meter van de verticale projectie van het kookoppervlak
 4. 4. in de buurt van metalen voorwerpen of spiegels die verzwakking en afscherming van het signaal veroorzaken
 5. 5. in een kamer met een verhoogde luchtvochtigheid
 6. 6. op minder dan 1 meter van de Hub.


Autonoom gebruik van de detector

De FireProtect detector kan autonoom worden gebruikt, zonder aansluiting op een beveiligingssysteem.


1. Schakel de detector in door de aan/uit-knop 3 seconden in te drukken

(het logo zal gedurende 1 seconde groen oplichten) en voer testen uit.

2. Bepaal de optimale locatie van de detector volgens de aanbevelingen in deze handleiding.

3. Installeer de FireProtect melder zoals beschreven in het hoofdstuk Installatie van de melder.


In geval van autonoom gebruik zal de detector de gedetecteerde brand/rook melden met een geluidssignaal en licht van het logo. Om het geluid van de sirene uit te schakelen, drukt u op het logo (er zit een aanraakgevoelige knop onder) of elimineert u de oorzaak van het geactiveerde alarm.

Onderhoud van de detector

Controleer regelmatig de werking van de FireProtect-detector.


Reinig de behuizing van de detector van stof, spinnenwebben en andere vervuilingen zoals deze zich voordoen met een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.


Gebruik deze niet voor het reinigen van stoffen die alcohol, aceton, benzine en andere actieve oplosmiddelen bevatten.


Stof dat in de rookkamer is binnengedrongen, wordt door de melder als rook waargenomen. Het stofgehalte van de kamer wordt tot op zekere hoogte gecompenseerd en vervolgens moet de melder worden gereinigd - de melder stuurt de desbetreffende melding. De melder signaleert ook elke anderhalve minuut met een lang geluidssignaal over de vervuilde rookkamer of een storing.


Hoe de rookkamer te reinigen

De in de detector geïnstalleerde batterijen garanderen een autonome werking tot 4 jaar. Als de batterijen ontladen zijn, zal het beveiligingssysteem de betreffende meldingen versturen en zal de melder elke 90 seconden een geluidssignaal activeren.

- als de hoofdaccu's leeg zijn - een enkel kort signaal;

- als de reservebatterij bijna leeg is - twee korte signalen;

- als alle batterijen leeg zijn - drie korte signalen.

Hoe de batterijen in de FireProtect te verwisselen

Om de batterij te vervangen:

1. Demonteer de detector van het SmartBracket bevestigingspaneel.

2. Schakel het apparaat uit.

3. Draai de schroeven los en verwijder het achterpaneel van de detector.

4. Vervang de batterij voor een nieuwe van het type CR2 (hoofdbatterijen) of CR2032 (reservebatterijen), waarbij u de polariteit in acht moet nemen.

5. Bevestig het achterpaneel van de detector opnieuw en draai de schroeven aan.

6. Schakel het apparaat in en controleer de batterijstatus met behulp van de app.


Plaats nooit gebruikte of beschadigde batterijen.

De batterijstatus wordt niet onmiddellijk bijgewerkt, maar tijdens de volgende peiling van de apparaten (standaard om de 36 seconden).

Volledige set

1. FireProtect (FireProtect Plus)

2. SmartBracket montagepaneel

3. Batterijen CR2 (voorgeïnstalleerd) - 2 st.

4. Batterij CR2032 (voorgeïnstalleerd) - 1 st.

5. Montageset

6. Snelle startgids

Technische specificaties

 • Rookgevoelig element: Foto-elektrische sensor
 • Temperatuurgevoelig element: Thermokoppel
 • Geluidsmeldingsvolume: 85 dB op een afstand van 3 m.
 • Alarmgrens bij de temperatuur: +59°С ±2°C.
 • Bescherming tegen manipulatie: Ja
 • Frequentieband: 868,0 - 868,6 MHz of 868,7 - 869,2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied.
 • Compatibiliteit: Werkt onafhankelijk of met Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge,
 • Maximaal RF-uitgangsvermogen: Tot 20 mW
 • Modulatie van het radiosignaal: GFSK
 • Radiosignaalbereik: Tot 1.300 m (geen obstakels aanwezig)
 • Stroomvoorziening: 2 x CR2 (hoofdbatterijen), CR2032 (reservebatterij), 3 V
 • Levensduur van de batterij: Tot 4 jaar
 • Bedrijfstemperatuurbereik: Van 0°С tot 65°С.
 • Bedrijfsvochtigheid: Tot 80% van de luchtvochtigheid
 • Totale afmetingen: 132х 132 x 31 mm
 • Gewicht: 220 g

Wilt u alle Nederlandse handleidingen lezen die we voor u hebben gemaakt?

Shop online / Laten installeren

Hikvision AX PRO

Webshop

Online kopen, zelf installeren
Alarmsysteem installatie Spanje

Laten installeren

Het systeem door ons laten installeren in Spanje