Nederlandse handleiding AJAX SpaceControl | NL handleiding
Deze pagina is verouderd. Kijk voor de nieuwste informatie op een van onderstaande websites.

Shop online / Laten installeren

Hikvision AX PRO

Webshop

Online kopen, zelf installeren
Alarmsysteem installatie Spanje

Laten installeren

Het systeem door ons laten installeren in Spanje

Nederlandse handleiding AJAX SpaceControl

Volg de stappen in deze Nederlandse handleiding voor het gebruik van de AJAX SpaceControl

De AJAX SpaceControl is een afstandsbediening van het AJAX Alarmsysteem die als sleutelhanger kan worden gebruikt.  De afstandsbediening stuurd het beveiligingssysteem aan op een afstand tot 1300 meter zonder obstakels. Het maakt het mogelijk om het AJAX-beveiligingssysteem in te stellen in de gewapende, nacht- of deactiveringsmodus en om een alarm in te schakelen.


De afstandsbediening, die deel uitmaakt van het AJAX-beveiligingssysteem, is verbonden met de hub via het beveiligde Jeweller-protocol. De sleutelhanger wordt ingesteld via de iOS- en Android-gebaseerde mobiele applicatie voor smartphones of webapplicaties.

Functionele elementen

Nederlandse handleiding AJAX SpaceControl

1. De knop voor het activeren van het systeem

2. Knop voor het uitschakelen van het systeem

3. Knop voor de nachtmodus

4. Paniekknop (activeert het alarm)

5. Lichtindicatoren

6. Het gat voor de bevestiging aan je sleutelbos

Het gebruik van de SpaceControl

De maximale aansluitafstand tussen de sleutelhanger en de Hub is 1.300 meter. Deze afstand wordt verkleind door wanden, geplaatste vloeren en voorwerpen die de signaaloverdracht belemmeren.


De SpaceControl werkt slechts met één beveiligingssysteem (AJAX of een systeem van derden via de integratiemodule). Als u de sleutelhanger op een nieuw beveiligingssysteem aansluit, stopt de interactie met het vorige systeem. De SpaceControl wordt echter niet automatisch verwijderd uit de lijst met apparaten van de hub.


De SpaceControl kan:

Het alarmsysteem activeren: druk eenmaal op de knop (O).

Het alarmsysteem activeren in de nachtmodus: druk eenmaal op de knop (c).

Het systeem uitschakelen: druk eenmaal op de knop (C).

Het noodalarm inschakelen: druk eenmaal op de knop (!).

Om het geactiveerde alarm uit te schakelen, drukt u op de uitschakelknop (C) van de SpaceControl.

Aanduiding van de werking van de SpaceControl

Afhankelijk van de firmwareversie geven de LED's van de SpaceControl de status aan met rood of groen licht.

De SpaceControl meldt zijn status pas na het indrukken van een willekeurige toets.

4 groene LED's van de SpaceControl knipperen 6 keer:

De SpaceControl is niet geregistreerd bij een beveiligingssysteem.


Twee groene LED's naast de ingedrukte toets lichten eenmaal op:

Het commando is naar het beveiligingssysteem verzonden.


De LED's naast de ingedrukte toets knipperen snel 4 keer groen wanneer een SpaceControl met een firmware versie 3.16 en lager wordt gebruikt. De centrale LED brandt kortstondig rood wanneer een SpaceControl met een firmware versie 3.18 en later wordt gebruikt.

Het commando is niet geleverd omdat het beveiligingssysteem te ver weg is en het commando niet kan worden ontvangen.


Twee LED's naast de knop lichten twee keer groen op. Dan knipperen 4 sleutelhanger-leds 6 keer groen.

De SpaceControl is verwijderd uit de apparaten van het beveiligingssysteem.


De centrale LED brandt enkele seconden groen: Koppeling van de SpaceControl aan het beveiligingssysteem


De centrale LED brandt ongeveer een halve seconde groen wanneer een sleutelhanger met firmware versie 3.18 en later wordt gebruikt: Het systeem heeft het commando van de SpaceControl uitgevoerd.


De centrale LED brandt een halve seconde rood wanneer een sleutelhanger met firmware versie 3.18 en later wordt gebruikt:
Het systeem heeft het commando van de SpaceControl niet uitgevoerd - integriteitsverificatie is ingeschakeld in het systeem en één van de apparaten is defect.


Na de hoofdindicatie brandt de centrale LED eenmaal groen en gaat geleidelijk uit als een sleutelhanger
met firmwareversie 3.16 en lager wordt gebruikt. Na de hoofdindicatie brandt de centrale LED één keer rood en dooft geleidelijk wanneer een sleutelhanger met firmwareversie 3.18 en later wordt gebruikt.

De SpaceControl batterij moet worden vervangen. In dit geval worden de commando's van de SpaceControl aan het beveiligingssysteem geleverd.


Continu kort groen licht bij gebruik van de SpaceControl met firmware versie 3.16 en lager.

Continu korte rode flitsen wanneer de SpaceControl met firmwareversie van 3.18 tot 3.52 wordt gebruikt.

SpaceControls met firmwareversie 3.53 en later werken niet meer wanneer de batterij bijna leeg is, er zullen geen commando's aan de Hub worden doorgeven en niet met een LED-indicatie waarschuwen.

Het laadniveau van de batterij is onaanvaardbaar laag. De batterij moet worden vervangen.

In deze modus worden de commando's van de SpaceControl niet aan het beveiligingssysteem geleverd.

De SpaceControl aansluiten op het AJAX-beveiligingssysteem

De SpaceControl aansluiten op de Hub

Voordat je de SpaceControl kunt aansluiten op de Hub:

1. Installeer de AJAX-applicatie op je smartphone.
Maak een account aan of log in op je account en voeg de Hub toe en maak ten minste één kamer aan.

2. Ga naar de AJAX-applicatie.

3. Schakel de Hub in en controleer de internetverbinding (via Ethernet-kabel en/of GSM-netwerk).

4. Zorg ervoor dat de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status ervan in de mobiele app te controleren.


Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat aan de Hub toevoegen.

Hoe sluit je de SpaceControl aan op de Hub:

1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de AJAX App.

2. Geef het apparaat een naam, scannen/schrijf handmatig de QR-code.

(bevindt zich in het lichaam, op de batterijhouder en de verpakking) en selecteer de locatiekamer.

3. Selecteer Toevoegen - het aftellen begint.

4. Druk tegelijkertijd op de knop voor de gewapende modus (o) en de paniekknop (!) - de SpaceControl zal knipperen met de centrale LED. Voor de detectie en koppeling moet de SpaceControl zich in het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de Hub bevinden


De op de Hub aangesloten SpaceControl verschijnt in de lijst met apparaten van de hub in de toepassing.

Waarden in de AJAX App

      Nederlandse handleiding AJAX SpaceControl

Parameter: Waarde

Laden van de batterij: Batterijniveau van de SpaceControl

Paniekknop: Paniekknop status

Firmware: Firmwareversie van de SpaceControl

Apparaat-ID: Apparaat-ID

Instellingen

      Nederlandse handleiding AJAX SpaceControl

Eerste veld: Naam van de detector (bewerkbaar)

Kamer: De virtuele ruimte waaraan het apparaat kan worden toegewezen

Activeren/deactiveren:

Selectie van een beveiligingsgroep die de SpaceControl beheert.
U kunt alle groepen of een enkele groep selecteren.

Configuratie is alleen beschikbaar na activering van de groepsmodus.

SpaceControl gebruiker:    

SpaceControl is niet toegewezen: 

- SpaceControl gebeurtenissen worden naar de AJAX app gestuurd onder de naam van de SpaceControl.

- De rechten voor het beheer van de beveiligingsmodus worden bepaald door de instellingen van de SpaceControl.

SpaceControl is toegewezen aan de gebruiker:

- SpaceControl gebeurtenissen worden naar AJAX app gestuurd onder de naam van de gebruiker.

- De SpaceControl heeft dezelfde rechten voor het beheer van de beveiligingsmodus als de gebruiker.


Paniekknop: In-/uitschakelen van de paniekknop

Waarschuwing met een sirene als er op de paniekknop wordt gedrukt:
Indien actief, worden HomeSiren en StreetSiren geactiveerd na het indrukken van de paniekknop.

Gebruiksaanwijzing: Opent de gebruikershandleiding van het apparaat.

Koppel het apparaat los: Koppel het apparaat los van de hub en verwijdert de instellingen van het apparaat.

Onderhoud van de SpaceControl

Gebruik bij het reinigen van de behuizing van de SpaceControl alle middelen die geschikt zijn voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik voor het reinigen van SpaceControl geen stoffen die alcohol, aceton, benzine en andere actieve oplosmiddelen bevatten.


De voorgeïnstalleerde batterij zorgt ervoor dat de SpaceControl bij normaal gebruik maximaal 5 jaar kan worden gebruikt (één keer per dag in- en uitschakelen van het beveiligingssysteem). Een frequenter gebruik kan de levensduur van de batterij verkorten. U kunt het batterijniveau op elk moment controleren in de AJAX-app.


De voorgeïnstalleerde batterij is gevoelig voor lage temperaturen en als de SpaceControl aanzienlijk is afgekoeld, kan het zijn dat de batterij-indicator in de app onjuiste waarden aangeeft totdat de SpaceControl warm wordt.


De waarde van het batterijniveau wordt niet regelmatig bijgewerkt, maar alleen na het indrukken van een van de knoppen op de SpaceControl.


Wanneer de batterij ontladen is, ontvangt de gebruiker een melding in de AJAX-app en het LED-lampje van de SpaceControl licht langzaam op en gaat elke keer als de knop wordt ingedrukt rood uit (SpaceControls met firmwareversie 3.16 en lager lichten groen op).

Batterijen vervangen van de SpaceControl

Om de batterij te vervangen:

1. De helften van de SpaceControl moeten worden gescheiden met behulp van een dun plat voorwerp.

Nederlandse handleiding AJAX SpaceControl

2. Vervang de CR2032-batterij door een nieuwe batterij met inachtneming van de juiste polariteit.
Nederlandse handleiding AJAX SpaceControl

3. Klik de 2 helften van de SpaceControl in elkaar en test de werking door het alarmssysteem te activeren en te de-activeren.

4. Controleer de batterijstatus in de AJAX-toepassing.

De status van de batterij wordt niet regelmatig bijgewerkt, maar pas nadat een van de knoppen op de sleutelhanger is ingedrukt.

Installeer nooit gebruikte of beschadigde batterijen.

Complete Set

1. SpaceControl

2. Batterij CR2032 (voorgeïnstalleerd)

3. Snelle startgids

Technische Specs

 • Aantal knoppen: 4
 • Paniekknop: Ja
 • Frequentieband: 868,0 - 868,6 MHz of 868,7 - 869,2 MHz, afhankelijk van het verkoopgebied.
 • Verenigbaarheid: Werkt met de Hub, Hub plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge
 • Effectief uitgestraald vermogen: 6,01 dBm / 3,99 mW (grenswaarde 20 mW)
 • Modulatie van het radiosignaal: GFSK
 • Radiosignaalbereik: Tot 1.300 m (geen obstakels aanwezig)
 • Stroomvoorziening: 1 batterij CR2032A, 3 V
 • Levensduur van de batterij: Tot 5 jaar (afhankelijk van de gebruiksfrequentie)
 • Bedrijfstemperatuurbereik: Van -25°С tot 50°С.
 • Bedrijfsvochtigheid: Tot 95% van de luchtvochtigheid
 • Totale afmetingen: 65х 37х 37х 10 mm
 • Gewicht: 13 g

Wilt u alle handleidingen lezen die we voor u hebben gemaakt?

Shop online / Laten installeren

Hikvision AX PRO

Webshop

Online kopen, zelf installeren
Alarmsysteem installatie Spanje

Laten installeren

Het systeem door ons laten installeren in Spanje